Lịch làm việc tuần 02-Từ ngày 13/9 đến 18/9/2021

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai
  
 
LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN: TUẦN 02: 13/9-18/9/2021
 
THỨ/ NGÀYBUỔI SÁNGBUỔI CHIỀUGHI CHÚ
Thứ HAI
13/9/2021
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 7 và 9
- Báo cáo số lượng GV và HS chưa kịp về Đà Nẵng vì dịch Covid-19
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 6 và 8 
Thứ BA
15/9/2021
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 7 và 9
- BGH theo dõi việc tổ chức dạy học của các lớp
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 6 và 8
- BGH theo dõi việc tổ chức dạy học của các lớp
 
Thứ TƯ
15/9/2021
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 7 và 9
- Tổng hợp số lượng HS đăng ký VssID
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 6 và 8 
Thứ NĂM
16/9/2021
- Rà soát danh sách HS các lớp
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 7 và 9
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 6 và 8
 
 
Thứ SÁU
17/9/2021
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 7 và 9
- Chia TKB tuần 03
- Tổ chức dạy và học trực tuyến cho lớp 6 và 8
- Chia TKB tuần 03
 
Thứ BẢY
18/9/2021
- 8g00: Họp Chi bộ
- 9g30: Họp chuyên môn
  
Chủ nhật
………...
   
                      HIỆU TRƯỞNG
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website