Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày tháng năm sinh 23/06/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ 04 Lâm Nhỉ
Điện thoại 0382394785
Email ngocanhhd70@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Quản lí
Tin đọc nhiều
Liên kết website