Những việc cần làm để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường

Trong tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, nhằm phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các em HS, tuần qua Liên đội Nguyễn Thị Minh Khai đã triển khai tuyên truyền đến các lớp nội dung những việc cần làm để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.

 

 

Bài tin liên quan