Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT

Theo thống kê từ các địa phương, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay khá cao, ở nhiều nơi đạt gần 100%, tăng so với năm ngoái.