Giải: Tấm gương Người tốt, việc tốt

Giải: Tấm gương Người tốt, việc tốt

Cô giáo Ngô Thị Lệ Thu, tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn vinh dự được nhận giải Nhì cấp thành phố cuộc thi viết về tấm gương " Người tốt, việc tốt" lần thứ nhất năm 2022 cấp thành ...