Kế hoạch bồi dưỡng HSG - NH: 2020-2021

UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Số:       /KH-THCSNTMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Thanh Khê, ngày     tháng      năm 2020

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

- Căn cứ Quyết định 1050/QĐ-SGDĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định Thi học sinh giỏi năm học 2020-2021;

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020- 2021 của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

- Căn cứ vào năng lực của đội ngũ giáo viên trong năm học 2020- 2021.

1. Mục đích, yêu cầu

1.1.Mục đích

- Tuyển chọn được đội tuyển học sinh giỏi có chất lượng và từng bước nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh cấp thành phố.

- Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của học sinh.

1.2.Yêu cầu

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn đội tuyển và phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng ngay từ đầu năm.

- Giáo viên được phân công giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh nghiêm túc học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi của trường

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường cần phải mang tính lâu dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.

2. Đánh giá kết quả thi học sinh giỏi năm học 2019 - 2020.

2.1. Đạt được

          - Học sinh giỏi cấp thành phố: 13 giải. Trong đó: 01 nhất, 01 nhì, 06 ba, 05 KK

          - Hội thi KHKT cấp quận: 01 nhất, 01 ba.

          - Hội thi KHKT cấp thành phố: 01 ba.

          2.2. Hạn chế

- Kết quả các kỳ thi còn thấp và không ổn định, một số bộ môn tham gia chưa đạt giải, việc tuyển chọn học sinh tham gia bồi dưỡng còn nhiều khó khăn.

- Công tác quản lý chỉ đạo còn thiếu kiểm tra đôn đốc, chưa phát huy hết vai trò của tổ chuyên môn trong bồi dưỡng học sinh giỏi, chưa xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng lâu dài, mang tính kế thừa.

- Một số giáo viên giảng dạy chưa cập nhật nội dung kiến thức mới, độ khó cao, chất lượng đội tuyển chưa cao.

- Số tiết bồi dưỡng ít, chế độ chính sách cho giáo viên giảng dạy chưa thoả đáng, chưa thật sự khuyến khích được sự nỗ lực của giáo viên.

3. Nội dung, biện pháp thực hiện

3.1. Tuyển chọn đội tuyển

- Cuối mỗi năm học các tổ chuyên môn tiến hành tuyển chọn các em có năng khiếu và thành lập đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi của năm học tiếp theo.

- Việc tuyển chọn đội tuyển cần quan tâm đến các học sinh giỏi lớp dưới (khối 6,7,8) để đảm bảo tính tính kế thừa lâu dài.

- Điều kiện vào đội tuyển: Có học lực, hạnh kiểm xếp loại khá trở lên.

3.2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

- Họp Hội đồng chuyên môn, giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng ở các khối lớp của nhà trường để góp ý cho công tác này.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, triển khai, hướng dẫn trước hội đồng sư phạm của nhà trường.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong bảng phân công chuyên môn của các tổ chuyên môn.

- Giáo viên phụ trách công tác này phải có kế hoạch về chương trình dạy, nội dung dạy và kế hoạch kiểm tra, chọn lọc đội tuyển của bộ môn này. Khi có sự điều chỉnh về nội dung, chương trình, số lượng học sinh tham gia cần báo cho Phó Hiệu trưởng phụ trách.

- Tổ trưởng có kế hoạch theo dõi, giám sát việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở các tổ, nhóm, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thi thử nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn, tin học trẻ và Khoa học kỹ thuật...

- Hàng tháng báo cáo với Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn về các vấn đề liên quan.

 - Đối với các em học sinh giỏi bộ môn được giáo viên bồi dưỡng về những kiến thức nâng cao để các em có được kiến thức nhất định đối với 1 học sinh giỏi, từ đó các em có thể tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

- Số tiết dạy bồi dưỡng của các môn từ 08 tiết/tuần (khối 9), các khối còn lại 04 tiết/tuần (tùy theo điều kiện của nhà trường và đặc điểm của từng môn).

* Nội dung và tài liệu bồi dưỡng

- Các bài tập cơ bản và nâng cao, phương pháp dạy học, sách luyện giải, trên thư viện, internet,… theo quy định nội dung giải dạy và khung chương trình hiện hành.

* Hình thức bồi dưỡng

 Trước tiên giáo viên phải dạy chắc kiến thức cơ bản cho các em theo chương trình qui định.

Bồi dưỡng nâng cao ở lớp, cho các em thực hành giải trên internet ở phòng máy.

4. Phân công trách nhiệm

4.1. Ban giám hiệu

4.1.1.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh,  Hiệu trưởng.

- Chỉ đạo chung hoạt động bồi dưỡng HSG.

- Chỉ đạo bộ phận tài vụ kê khai quy mô, chi trả kinh phí tham gia dự thi, mua sắm sách tham khảo, dụng cụ thí nghiệm đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ.    

2.1. Ông Huỳnh Tấn Lành, Phó Hiệu trưởng

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG như phân công giáo viên dạy, thời khóa biểu, ký duyệt kế hoạch và giáo án của giáo viên dạy. Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường như cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị để đảm bảo chất lượng dạy học.

- Lập phương án tuyển chọn, quyết định đội tuyển trên cơ sở đề xuất của giáo viên.

- Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng HSG.

- Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác BDHSG và thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

4.2. Tổ chuyên môn

- Đề xuất giáo viên dạy bồi dưỡng theo năng lực và khả năng của mỗi người.

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm phụ trách các môn học liên quan đến tổ mình phụ trách.

- Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.

- Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

- Chủ trì các chuyên đề do tổ phụ trách.

- Cùng với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lập hồ sơ dự thi HSG.

4.3. Đối với giáo viên BDHSG

- Có giáo án dạy bồi dưỡng. Đảm bảo đúng tiến độ theo yếu cầu của BGH. Trang bị kiến thức cơ bản chính xác, khoa học.

- Đảm bảo điểm trung bình môn, điểm kiểm tra học kì môn dự thi học sinh giỏi thành phố phải từ khá trở lên.

- Dạy đúng theo kế hoạch, sát với chương trình. Thực hiện đúng theo lịch đã phân công.

5. Phân công giáo viên bồi dưỡng, thời gian, lịch dạy

5.1. Phân công giáo viên bồi dưỡng:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

PHỤ TRÁCH

  1

Trần Văn Phương

TTCM

Toán 9

  2

Lê Thị Thanh Luân

Giáo viên

Tin học 9, Tin học trẻ

  3

Lương Thị Sơn Hà

Giáo viên

Vật lí 9

   4

Ngô Thị Lệ Thu

TTCM

Ngữ văn 9

5

Trần Thị Mai

TTCM

Sinh học 9

6

Hoàng Như Trang

Giáo viên

Hóa học 9

7

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên

Tiếng Anh 9

8

Đoàn Thị Ngọc Hương

TTCM

Địa lí 9

9

Đinh Thị Mai

Giáo viên

Lịch sử 9

10

Huỳnh Thị Thoa

Giáo viên

Toán 8

11

Trần Thị Thu Thủy

Giáo viên

Ngữ văn 8

12

Nguyễn Thanh Thiên

Giáo viên

Tiếng Anh 8

13

Nguyễn Thị Lệ Ny

Giáo viên

Hóa học 8

14

Nguyễn Thị Hoài Vân

Giáo viên

Vật lí 8

15

Nguyễn Thị Kim Hoa

Giáo viên

Toán 7

16

Phạm Thị Hương

Giáo viên

Ngữ văn 7

17

Phạm Thị Hải Vân

TTCM

Tiếng Anh 7

18

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Giáo viên

Toán 6

19

Ngô Thị Thanh Viên

Giáo viên

Ngữ văn 6

20

Phạm Thị Thu Trang

Giáo viên

Tiếng Anh 6

5.2. Thời gian thực hiện:

- Khối 9: Từ tháng 28/9/2020 đến thời điểm học sinh dự thi.

- Khối 6,7,8: Từ 05/10/2020 đến thời điểm học sinh dự thi

5.3. Lịch dạy:

- Theo lịch do giáo viên đăng kí với BGH. Các bộ môn khối 9 dạy 02 buổi/tuần, các khối lớp còn lại dạy 01 buổi/tuần.

- Nộp danh sách HS tham gia bồi dưỡng về PHT, hạn cuối 30/9/2020.

5.4. Chuẩn bị Hồ sơ thi: Cô Phạm Thị Kiều Thu chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự thi và nộp các loại hồ sơ theo quy định khi có thông báo của Phòng, của Sở GD.

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2020-2021, đề nghị các thành viên có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu trở ngại báo về BGH để được hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (theo dõi, chỉ đạo)                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Tổ trưởng CM (chỉ đạo GV thực hiện);                                  (đã ký và đóng dấu)

- Lưu: VT, CM.

                                                               Huỳnh Tấn Lành

                                                                                                                                

                  

                  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan