DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM - NH 2020-2021

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai phân công công tác chủ nhiệm năm học 2020-2021

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Năm học 2020-2021

LP

GIÁO VIÊN CH NHIM

ĐIN THOI

 

LP

GIÁO VIÊN CH NHIM

ĐIN THOI

6/1

Ngô Thị Thanh Viện

0796152937

 

8/1

Nguyễn Thị Ngọc Hương

0777527527

6/2

Nguyễn Thanh Thiên

0946555799

 

8/2

Huỳnh Thị Thoa

0344644581

6/3

Phạm Thị Thu Trang

0964222324

 

8/3

Đặng Thị Ái Hoa

0765783115

6/4

Trương Thị Mỹ Ly

0962827896

 

8/4

Trần Thị Thu Thủy

0933482997

6/5

Nguyễn Thị Thanh Ngân (Toán)

0935070995

 

8/5

Trần Thị Thương

0914222663

7/1

Phạm Thị Hương

0915891823

 

9/1

Trần Thị Mai

0918940566

7/2

Lương Thị Sơn Hà

0905150325

 

9/2

Nguyễn Thị Phương Thảo

0935400006

7/3

Nguyễn Thị Hoài Vân

0903575356

 

9/3

Nguyễn Thị Minh

0917780684

7/4

Nguyễn Thị Thanh Ngân (Sinh)

0905639886

 

9/4

Lê Thị Thanh Luân

0935116320

7/5

Hoàng Như Trang

0917649880

 

9/5

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

0905951030

                                                                                                          BAN GIÁM HIỆU

 

Bài tin liên quan