Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022

Việc chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022 được nhà trường thực hiện theo Quyết định 1455/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng và Hướng dẫn số 1277/SGD ĐT-GDTrH, ngày 04/5/2021 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.

 Kính giới thiệu đến quý PHHS để chuẩn bị tài liệu học tập cho học sinh.

 

Bài tin liên quan