Biên chế lớp - Năm học 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 6 - NĂM HỌC 2020-2021

1.  LỚP 6/1

2. LỚP 6/2

3. LỚP 6/3

4. LỚP 6/4

5. LỚP 6/5

P/s: 1) Trường hợp học sinh lớp 6 năm học 2020-2021 thuộc tuyến tuyển sinh của trường chưa nộp hồ sơ hoặc phiếu đăng ký thì PHHS tiếp tục nộp theo hướng dẫn tại chuyên mục tuyển sinh trực tuyến. Danh sách học sinh lớp sẽ được cập nhật bổ sung.

        2) Trường hợp HS nào đã nộp hồ sơ hoặc phiếu đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách lớp, PHHS gọi điện về nhà trường theo số ĐT: 

       - Ban Giám Hiệu:  Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh - Hiệu trưởng: 0382394785 hoặc thầy Huỳnh Tấn Lành - Phó Hiệu trưởng: 0934315198

        - Văn thư: cô Phạm Thị Kiều Thu: 0905925505

        3) Quý PHHS thường xuyên truy cập vào website của trường: https://edu.viettel.vn/dng-thanhkhe-thcsnguyenthiminhkhai để xem thông báo cũng như các hướng dẫn.

Ban Giám Hiệu

Bài tin liên quan