Kế hoạch kiểm tra cuối HK I-NH 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra cuối HK I-NH 2022-2023

Thực hiện Công văn 994/PGDĐT-THCS, ngày 21/11/2022 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối HK I năm học 2022-2023. Bộ phận chuyên môn trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế ...
KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

Căn cứ Kế hoạch 125/KH-THCSNTMK ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2022-2023. Đồng thời nhằm giáo dục thể chất và rèn luyện thân thể ...
Giải: Tấm gương Người tốt, việc tốt

Giải: Tấm gương Người tốt, việc tốt

Cô giáo Ngô Thị Lệ Thu, tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn vinh dự được nhận giải Nhì cấp thành phố cuộc thi viết về tấm gương " Người tốt, việc tốt" lần thứ nhất năm 2022 cấp thành ...