Hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Thầy cô giáo trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19