Hình ảnh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 22/11/2021

Sinh hoạt kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai