TKB HK1 - NH 2020 - 2021

TKB HK1 - NH 2020 - 2021

Từ ngày 14/9/2020 - 19/9/2020, các bộ môn trái buổi (Thể dục, Tin học lớp 8, Âm nhạc lớp 7, Mĩ thuật và Âm nhạc 9) học sinh sẽ học ở nhà qua internet tại đường link NỘI DUNG HỌC ...