Góc giáo viên và học sinh

Bài viết khác

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC

THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ "EM YÊU LÀN ĐIỆU DÂN CA"

THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ "EM YÊU LÀN ĐIỆU DÂN CA"

1. Học hát

- Học theo phương pháp truyền khẩu

- Học theo phương pháp móc xích: Nối câu – nối đoạn...

2. Nhạc lý

- Truyền giảng kiến thức

- Giảng giải kiến thức

- Minh họa bằng hình ảnh, thực tế

- Lấy ví dụ cụ thể từ thực tế

3. Tập đọc nhạc

- Học sinh chép trước bài TĐN vào vở

- Học sinh tìm hiểu kiến thức nhạc lí trong bài

- Vỡ bài theo sự hướng dẫn của GV

4. Âm nhạc thường thức

- Học sinh tìm hiểu bài trước ở nhà theo hướng dẫn của GVBM

                   + Soạn bài theo nhóm

                   + Chuẩn bị bài theo tổ...

- Đến lớp: Đọc nghe – Thảo luận nhóm, tổ.

- Giáo viên giới thiệu thêm

- Học sinh cảm nhận

- Học sinh ghi nhớ bài học

     NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Ngọc Trúc