Giới thiệu

TỔ NĂNG KHIẾU TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

Gồm có 5 giáo viên:

1. Thầy Dương Đình Nhàn - Giáo viên Thể dục - Tổ trưởng

2. Cô Phạm Ngọc Trúc - Giáo viên Âm nhạc

3. Cô Lương Anh Thư - Giáo viên Mỹ thuật

4. Cô Võ Thị Yến - Giáo viên Thể dục

5. Cô Nguyễn Thị Hằng Trang - Giáo viên Âm nhạc - GV. TPT Đội