Giới thiệu

Gia đình là tế bào của xã hội, là hình thức thu nhỏ của xã hội nên bạo lực gia đình có thể coi là hình thức thu nhỏ của bạo lực xã hội và là một vấn nạn gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Ở Việt Nam, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình và đã ban hành nhiều đạo luật trực tiếp và gián tiếp… Những văn bản này đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Nhưng để các quy định này thực sự đi vào cuộc sống, thì mỗi chúng ta cần phải có sự quan tâm, hiểu biết nhiều hơn nữa để kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực trong gia đình…

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện theo công văn chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê, ngày 23 tháng 10 năm 2017, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức thành công hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Hoạt động được tổ chức cho học sinh cả 2 buổi sáng, chiều tham gia với nhiều nội dung tuyên  truyền: Nghe báo cáo truyền thông; Thi vẽ tranh về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; Thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Các nội dung truyền thông được học sinh tham gia tích cực và hiệu quả…