Hoạt động của trường

UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

 

 Số:       /BC-THCSNTMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh Khê, ngày     tháng     năm 2020

 

BÁO CÁO

Hoạt động hưởng ứng “ Ngày sách Việt Nam lần thứ 7”

 

 
 

 

 

 

 

           - Thực hiện Công văn Số 962/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 21 tháng 4 năm 2020 của  Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc “Tổ chức hoạt động  Ngày sách Việt Nam lần thứ 7”

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai báo cáo các nội dung của hoạt động hưởng ứng “ Ngày sách Việt Nam lần thứ 7” như sau:

1. Nội dung hoạt động

1.1. Tổ chức giới thiệu: Giới thiệu các nội dung sau:

- Giới thiệu ý nghĩa Ngày sách Việt Nam lần thứ 7.

- Giới thiệu một số tác phẩm hay. Gồm:

+ Sách  hay về Bác Hồ, về danh nhân, về đất nước, về tâm lý học sinh

+ Các loại sách hay, quý hiếm khác.

+ Các loại sách mới xuất bản, sách song ngữ…

1.2. Hình thức tổ chức, giới thiệu

- Cán bộ thư viện đã lập kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 nộp PHT.

- Giới thiệu sách tại phòng thư viện, trên trang web của trường từ 28/4/2020

- Đã báo cáo ý nghĩa Ngày sách Việt Nam qua trang web của trường

- Đã đưa tin Ngày sách Việt Nam lên trang web của nhà trường

- Cán bộ thư viện đã báo cáo hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 lên PHT

- Đã phát động phong trào ủng hộ sách ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa đến với GVCN và học sinh các lớp từ ngày 28/4/2020 đến ngày 15/5/2020 trên trang web của trường

2. Kết quả thực hiện

- Công tác tổ chức quyên góp sách tiếp tục thực hiện sau khi học sinh đi học trở lại.Tiếp tục tuyên truyền văn hóa đọc tại đơn vị

3. Chế độ báo cáo

- Bộ phận Thư viện thực hiện nghiêm thúc việc báo cáo kết quả thực hiện về Phó Hiệu trưởng và báo cáo về phòng Giáo dục theo yêu cầu.

          Trên đây là báo cáo hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai./.

                  

Nơi nhận:            

- Phòng GD;

- Thư viện;

- Lưu: TV.

             KT. HIỆU TRƯỞNG

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 


Tin cùng thể loại Hoạt động của trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI - NĂM HỌC 2017 - 2018

HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG "THIẾU NHI VUI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN" CHÀO MỪNG 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2017) VÀ 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (29/3/1975-29/3/2017)

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC THI VIẾT CHỮ ĐẸP "NÉT CHỮ - NẾT NGƯỜI"

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC THI VẼ TRANH "CHÚNG EM BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO"

SINH HOẠT NGOẠI KHOÁ CHỦ ĐỀ “VÙNG BIỂN VIỆT NAM”

LỄ PHÁT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY & TỘI PHẠM NĂM HỌC 2016-2017

KHAI MẠC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

SINH HOẠT NGÀY CÔNG DÂN

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” Chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016)

Chia tay cô giáo Thân Thị Lương nghỉ hưu

LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA CHỦ ĐỀ “MẸ VÀ CÔ GIÁO” KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3.2016

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG PHÒNG CHỐNG MATÚY, TỘI PHẠM & TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨCSINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “BIỂN ĐÔNG VÀ VÙNG BIỂN VIỆT NAM”

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “VĂN HÓA GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HỌC SINH”

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB.CC.VC NĂM HỌC 2015-2016

LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐỘI CÁC LỚP

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2015) Chung kết Hội thi vẽ bản đồ "Việt Nam trong trái tim em"

LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG Năm học 2015 – 2016

NGÀY TỰU TRƯỜNG

NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM

Trường học góp sức xây dựng văn hóa, văn minh đô thị

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ RA QUÂN NGÀY CHỦ NHẬT XANH SẠCH ĐẸP

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XUÂN NHÂN ÁI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KỶ NIỆM 85 NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG NGƯỜI HỌC SINH”

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “Em yêu biển đảo quê em”

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014 - 2015

LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG Năm học 2014 – 2015

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CCVC VÀ HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN Năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC CHUNG KẾT CUỘC THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN”

MỘT ĐÔI NÉT VỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “THÁNG THANH NIÊN”

HỘI THI NHẢY DÂN VŨ

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08.03.1910 - 08.03.2014)