Tin giáo dục

Phụ huynh và học sinh truy cập vào đường link sau để lấy thông tin Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống quản lí dạy học Viettelstudy

Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v7H-wQppP4K99dr_y5w28Z7smUy_hV8F