Hoạt động đoàn đội

Đây là dịp để đội viên thực hành chuyên hiệu Nghi thức Đội theo chương trình hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017.

Liên đội đã tuyên dương, khen thưởng các chi đội tham gia hiệu quả Hội thi này: Chi đội Lê Quý Đôn, chi đội Phan Đình Phùng, chi đội Huỳnh Thúc Kháng.