Văn bản tài liệu
KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3
 

            Thực hiện công văn Số 295/PGDĐT-STB của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Khê ngày 07 tháng năm 2016 về việc “tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3”, Thư viện trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          a) Mục đích

          - Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của giáo viên, học sinh

          -Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường

          b) Yêu cầu

          - Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 phải huy động được sự tham gia của giáo viên, học sinh với các hoạt động phong phú, đa dạng.

          - Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 đảm bảo trang trọng, thiết thưc, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

          II. Nội dung hoạt động

          - Tổ chức trưng bày, triển lãm sách tại thư viện từ ngày 14 tháng 4  với các nội dung:

                   + Sách  hay về Bác Hồ, về danh nhân, về đất nước, về tâm lý học sinh

                   + Các loại sách hay, quý hiếm khác.

                   + Các loại sách mới xuất bản, sách song ngữ…

          - Tổ chức cho cán bộ thư viện báo cáo về ý nghĩa Ngày sách Việt Nam, tầm quan trọng của sách đối với đời sống con người dưới cờ trong tiết chào cờ ngày 25/4 ( vì ngày 18 nghỉ lễ )

          - Phát động phong trào ủng hộ sách còn dùng được trong học sinh.

          - Đưa tin Ngày sách Việt Nam lên trang web của trường

          III. Tổ chức thực hiện

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh : Trưởng ban

2. Ông Ngô Xuân Chính: Phó ban

3. Bà Trương Thị Diễm: ủy viên

4. Chi đoàn giáo viên

5. Lương Anh Thư : ủy viên

6. Phạm Thị Kiều Thu : ủy viên

          IV. Thời gian, địa điểm thực hiện

-         Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách từ ngày 18/4/2016 đến 23/4/2016 tại phòng thư viện- tầng 2 của trường.

-         Giới thiệu sách, ý nghĩa của việc đọc sách : tiết chào cờ ngày 25/4/2016

-         Quyên góp sách tại các lớp từ ngày 7/4/2016, nộp về thư viện ngày 26/4/2016

 

 

               Người lập                                                                                                                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

          Trương Thị Diễm                                                                                                                                                                                                                          Ngô Xuân Chính