Văn bản tài liệu

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2015-2016

 

Từ 04/04 đến 08/04/2016, kiểm tra học kỳ TD, MT, AN, Tin học lớp 9;

Thứ 7, ngày 9/4/2016, tiết 5: kiểm tra môn GDCD;

Thứ 2, ngày 11/4/2016 Tiết 1: kiểm tra  môn Công nghệ.

HS  có mặt tại phòng kiểm tra lúc 6h45’.

* Trong những ngày học sinh lớp 9 kiểm tra hết học kỳ 2 đề của SGD(Thứ 3,4,5,6), lớp 6,7,8 học buổi chiều(Vào lớp 12giờ45’), các lớp học trái buổi tam nghỉ.

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9

Thứ Ba

12/4/2016

Thứ Tư

13/4/2016

Thứ Năm

14/4/2016

Thứ Sáu

15/4/2016

         N.Văn 9

Thời gian làm bài: 90’

(Giờ bắt đầu làm bài 7h30’ đến 9h00’)

         Toán 9

Thời gian làm bài:90’

(Giờ bắt đầu làm bài 7h30’ đến 9h00’)

         Vật lý 9

Thời gian làm bài:45’  

(Giờ bắt đầu làm bài 7h30’ đến 8h15’)

        Hóa học 9

Thời gian làm bài:45’  

(Giờ bắt đầu làm bài 7h30’ đến 8h15’)

          Địa lý 9

Thời gian làm bài: 45’  

(Giờ bắt đầu làm bài 9h45’ đến 10h30’)

       Lịch sử 9

Thời gian làm bài:45’  (Giờ bắt đầu làm bài 9h45’ đến 10h30’)

         Sinh Học  9                  

Thời gian làm bài:45’

(Giờ bắt đầu làm bài 9h00 đến 9h45’)

      Tiếng Anh  9                  

Thời gian làm bài:45’ 

(Giờ bắt đầu làm bài 9h00’ đến 9h45’)

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

LỚP 6, 7, 8 (Buổi sáng)

 

Từ thứ 6 ngày 22/4 đến 28/4/2016, kiểm tra học kỳ TD, MT, AN, Tin lớp 6,7,8.theo TKB

Thứ 2, ngày 25/4/2016, tiết 1: Môn GDCD lớp 6,7, 8;

Thứ 6, ngày 29/4/2016, tiết 5 kiểm tra môn Công nghệ lớp 6,7,8.

Giáo viên coi chấm kiểm tra theo phân công; Giáo viên coi kiểm tra và học sinh có mặt lúc 6giờ45’. Trong những ngày học sinh lớp 6,7, 8 kiểm tra hết học kỳ 2(Thứ 6,7,2,3), lớp 9 học buổi chiều(Vào lớp 12giờ45’). 

 

Thứ sáu

06/5/2016

Thứ bảy

07/5/2016

Thứ hai

09/5/2016

Thứ ba

10/5/2016

         N.Văn 6, 7, 8

Thời gian làm bài: 90’

(T7h15 đến 8h45)

       Toán 6, 7, 8

Thời gian làm bài: 90’

(T7h15 đến 8h45)

     Vật lý 6, 7, 8

Thời gian làm bài: 45’ 

(T7h15 đến 8h00)   

  T.Anh  6, 7, 8                  

Thời gian làm bài:45’

(T7h15 đến 8h00)       

       Địa lý 6, 7, 8                  

Thời gian làm bài: 45’ 

(Từ9h15 đến 10h00)

       Lịch sử 6, 7, 8

Thời gian làm bài: 45’ 

(Từ9h15 đến 10h00)

       Sinh học 6, 7, 8

Thời gian làm bài:45’ 

(Từ8h30 đến 9h15)

          Hóa học  8

Thời gian làm bài:45’ 

(Từ8h30 đến 9h15)

 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Ngô Xuân Chính