Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Lệ Thu
Tổ trưởng Ngô Thị Lệ Thu
Ngày tháng năm sinh 24/07/1980
Giới tính Nữ
Trình độ Giáo viên Văn
Điện thoại 0986857789
Email hoangta@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách