Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày tháng năm sinh 23/06/1970
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ 04 Lâm Nhỉ
Điện thoại 0382394785
Email ngocanhhd70@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Quản lí