• Ngô Thị Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn
 • Huỳnh Tấn Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0934315198
  • Email:
   tanlanh.nmk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0382394785
  • Email:
   ngocanhhd70@gmail.com